מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

שפעת עופות באסיה ואירופה

12 דצמבר, 2020

נגיף שפעת העופות ממשיך להתפשט באירופה, יפן ודרום קוריאה.
יפן, השמידה כבר למעלה מ- 2.5 מיליון עופות במטרה להתמודד עם התפשטות הנגיף. דרום קוריאה מדווחת על מספר אירועים בתחומה ובאירופה רשימה של מדינות מנסות להתמודד עם גל אירועים.
ההיקף הגדול של אבחונים באירופה הוא בעופות בר, עיקרם נמצאו מתים או גוססים. בין ה-15 באוגוסט ל- 7 בדצמבר, אירופה דיווחה על 43 התפרצויות במשקים מסחריים.
עיקר האירועים מיוחסים לנגיף H5N8 אבל ישנם גם דיווחים על H5N5 ו-H5N1, מה שמצביע על חדירות שונות של נגיפי שפעת עופות לאירופה.  

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001