מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

סלמונלה אינפנטיס, לא עוד סלמונלה

26 נובמבר, 2020

חיידק הסלמונלה אינפנטיס, נמצא ברשימת 10 זני הסלמונלה הבולטים בזיהומים בבני אדם בארה"ב, מאז שנת 2010 (בישראל חלה עליה חדה באירועי סלמונלה אינפנטיס בבני אדם מאז שנת 2006, כאשר מקור ההדבקה העיקרי הוא עופות). עופות הם המקור העיקרי לזיהומי סלמונלה אינפנטיס באדם.
ישראל היתה הראשונה, שדיווחה על הופעת זן שבטי שאופיין בעמידות מרובה. חקירת מקור הזן העלתה שהוא הגיע מדרום אמריקה.
זן זה המכיל עמידויות רבות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים, מכיל מגה-פלסמיד, אשר בד"כ מכיל גן עמידות לבטא-לקטמאז. זן זה מכיל בנוסף, מוטציה המקנה עמידות לפלואורקווינולונים. עמידויות אלה מגבילות את יכולת ההתמודדות הרפואית מול זיהומים בחיידק זה.
זן ספציפי זה של חיידק הסלמונלה אינפנטיס, זוהה לאחרונה בארה"ב גם בעופות, נתון המחשיד להיותו מקור הזיהום  בבני אדם. מחקר המתפרסם לאחרונה בכתב העת Microbial Drug Resistance מנסה לאתר את מקור התפשטות זן זה בארה"ב. בשנת 2017, 10% מכלל תבדידי הסלמונלה אינפנטיס השתייכו לזן זה. המחקר מצביע על כך, שתחילת המופע של הזן היתה בשנת 2014 ומקורה בבשר בטנסי ובשנת 2019, זן זה היה נפוץ ב- 29% מבשר תרנגולות הקמעונאי וב- 7% בבשר ת. ההודו.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001