מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

האקרית האדומה וטיפול חום

Veterinary Parasitology 288, 2020 23 נובמבר, 2020

מחקר חדש בוחן את ההשפעות של חימום הלול, בין המדגרים,  כאמצעי להדברת האקרית האדומה Dermanyssus  gallinae.
בתקופה שבין מחזורי הגידול, כאשר הלול ריק מעופות, ניתן לצמצם באופן דרסטי את אוכלוסיית האקרית האדומה באמצעות העלאת הטמפרטורה במבנה למעל 45 מעלות צלזיוס. שיטה זו נהוגה באירופה והוכיחה עצמה כיעילה.
מחקר חדש, החליט לבדוק באופן מבוקר את השפעת הטמפרטורה על שלבים שונים במחזור החיים של האקרית האדומה ומצא שטמפרטורה של מעל 45 מעלות צלזיוס, למשך 48 קוטלת את כל השלבים במחזור החיים של האקרית האדומה מביצים ועד בוגרים. עד כמה שיטה זו ישימה במשקי ההטלה בישראל, זו כבר שאלה אחרת...

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001