מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

שפעת עופות באירופה

25 נובמבר, 2020

נגיף שפעת העופות ממשיך להתפשט במדינות אירופה.
הולנד: השמדה של 190,000 עופות בעקבות ממצא שפעת עופות H5N8 שני מוקדים. האחד ב-Hekendorp הוביל להשמדה של 100,000 עופות והשני ב-Witmarsum שבעקבותיו הושמדו 90,000 עופות נוספים.
בריטניה: שפעת העופות אובחנה בפינת חי בפארק שעשועים ב-Leicestershire. השמדה של כ- 175 עופות.
צרפת: דיווח שני של שפעת עופות בחנות חיות. המקום: Yvelines. נבדק הקשר בין שני האירועים. 
איטליה: הדיווחים מאיטליה הם באזור Veneto, עד עתה על אירועים רק בעופות בר.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001