מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

יפן: השמדה נרחבת של עופות בעקבות ממצא שפעת עופות

20 נובמבר, 2020

במחוז Kagawa ביפן הוחלט על השמדה של 850,000 מטילות ביצי מאכל, לאחר ממצא של נגיף שפעת עופות בשתי חוות.
הממצאים הם לאחר ממצא של תמותה שדווח במשקים. 
הזן אובחן כ-H5 אלים. במקרים הקודמים הושמדו כ- 460,000 עופות.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019