מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

שבדיה: שפעת עופות בת. הודו

19 נובמבר, 2020

שבדיה מדווחת על השמדה של 3,300 תרנגולי הודו, לאחר ממצא של נגיף שפעת עופות H5N8.
המשק ממוקם בדרום המדינה באזור Skane.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019