מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

ארה"ב: נגיף שפעת עופות H5N2

20 נובמבר, 2020

ארה"ב מדווחת על נגיף שפעת עופות H5N2, בעל אלימות נמוכה.
הנגיף אובחן בברווזי חצר במחוז Webster שבמיסורי.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019