מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

H5N8, האם יונים נוטלות תפקיד בהפצה?

Avian Pathology - 2020 16 אוקטובר, 2020

ההתפרצויות האחרונות של נגיף שפעת העופות, מגבירות את העניין בנגיף השפעת מזן H5N8.
מחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי Av Path בוחן את המשקל של יונים בהפצת הנגיף.
קבוצת חוקרים מספרד שהובילה את המחקר בתחום זה מצאה, שיונים יכולות להידבק, אך הן אינן רגישות במיוחד לנגיף ואינן מהוות גורם משמעותי בהפצתו.
למרות נתונים אלה, קיימת חשיבות לערנות סביבתית בכל הנוגע לתמותה של עופות וציפורי בר, במיוחד בעת זו של אבחונים הנגיף במספר מוקדים.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001