מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

ארה"ב: נתוני הנגיף H7N3 המעורב בהתפרצות שפעת העופות במרץ 2020

10 אוקטובר, 2020

במהלך חודש מרץ 2020, נרשמה התפרצות של שפעת עופות H7N3 (נגיף בעל אלימות נמוכה) במספר חוות של תרנגולי הודו, בצפון ודרום קרולינה, ארה"ב. במהלך הבדיקות, אובחן נגיף H7 בחוות ת. הודו בדרום קרולינה אשר דיווחה על תמותה חריגה ותסמיני נשימה קשים. ב- 8 באפריל מחולל המחלה באירוע זה אובחן כ-H7N3 נגיף בעל אלימות גבוהה. 361,000 בעלי כנף היו מעורבים בהתפרצות הכוללת.
בחינת הרצף המלא של נגיפי ה-H7N3 המעורבים, מצא שהופעת הנגיף בעל אלימות גבוהה מנגיף בעל אלימות נמוכה, נבע מהחדרת 27 חומצות גרעין באזור אתר הביקוע של הנגיף (רקומבינציה), רצף שמקורו ב- RNA הריבוסומיאלי (28S) של התא המאחסן.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001