מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

סיווג נגיף הניוקסל מההתפרצות בבלגיה, 2018

5 אוקטובר, 2020

במהלך שנת 2018, דווחה מחלת הניוקסל בבלגיה, לאחר שני עשורים ללא דיווחים על המחלה בתחומה. בלגיה דיווחה על כ-20 מקרים, מתוכם 2 במשקים מסחריים.
הנגיף התפשט גם ללוכסמבורג באמצעות סחר. כמעט במקביל התקבל גם דיווח מהולנד.
בחינת הרצפים אימתה שמדובר בנגיף ניוקסל אלים.
במאמר המתפרסם בימים אלה בכתב העת .Transbound. Emerg. Dis מדווח לראשונה על סיווג נגיף זה, בצפון-מערב אירופה, כנגיף ניוקסל אלים המסווג כגנוטיפ VII.2. 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001