מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

אוסטרליה: נתוני סלמונלה וקמפילובקטר בבשר עוף

1 אוקטובר, 2020

דו"ח 2018-2019, המתפרסם בימים אלה ע"י האוסטרלים מצא שבין יולי 2018 ליוני 2019, מתוך 196 דגימות במשחטות, חיידק הסלמונלה אובחן ב 21.4% מהדגימות, וחיידק הקמפילובקטר נמצא ב- 86.7% מהדגימות.
בבדיקות ברמה הקימעונאית, נדגמו 312 דגימות, 25.8% היו חיוביות לסלמונלה, 89.9% לקמפילובקטר.
הדו"ח מפרט עליה באירועי סלמונלה אנטריטידיס בבני אדם ממחצית 2018, אירועים שנקשרו לביצי מאכל.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001