מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

אירופה בכוננות מפני שפעת העופות

EFSA 1 אוקטובר, 2020

בין ה-16 במאי ל-15 באוגוסט 2020, דווחו באירופה 7 התפרצויות של שפעת עופות, זן אלים - H5N8. אירוע אחד דווח בבולגריה, 6 אירועים בהונגריה. באיטליה דווח מקרה אחד של H5N3, זן בעל אלימות נמוכה. ניתוח המאפיינים הגנטים של תבדידי H5N8, מצא זהות גנטית לנגיפים שבודדו באותן מדינות בתחילת השנה, עדות לכך שלא מדובר ב"חדירות חדשות", אלה בנוכחות מתמשכת של הנגיף באזור. בתקופה זו, דווחו אירועים במערב רוסיה ולאחרונה גם בקזחסטן. ממצאים אחרונים אלה מעלים את החשש באירופה מחדירת הנגיף ליבשת באמצעות עופות נודדים. 
נכון ל-22 בספטמבר, רוסיה דיווחה השנה על 37 התפרצויות של שפעת עופות H5N8. כל האירועים דווחו בקרבת הגבול עם קזחסטן.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001