מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הולנד: שכיחותם של פתוגנים זואונוטים בעופות

25 ספטמבר, 2020

בשנים 2018 ו- 2019 המכון הלאומי לבריאות הציבור ואיכות הסביבה והרשות ההולנדית לבטיחות מזון ומוצרי צריכה חקרו את שיעור האירעות במחוללי מחלה זואונוטיים בפטמים. במחקר נבדקו 198 חוות ו-132 חקלאים, בני משפחה ועובדים. מבין הפתוגנים שנחקרו, חיידקי -ESBL (חיידקים בעלי עמידות נרחבת לבטא-לקטמאז) נמצאו ב -36% מהחוות. בקרב החקלאים ובני משפחתם חיידקים אלו נמצאו אצל 7%, דומה לאחוז חיידקים אלה באוכלוסייה ההולנדית הכללית. חיידק הקמפילובקטר נמצא ב -32% מהמשקים, דומה לנתוני ניטור שנעשו בין השנים 1999 ל-2002. חיידק הסלמונלה אובחן ב- 11% מהחוות.  STEC וליסטריה נמצאו במספר חוות בודדות.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001