מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

נמשכים אירועי שפעת העופות באוסטרליה

28 אוגוסט, 2020

חוות מטילות ביצי מאכל המאכלסת 37,000 עופות ב- Golden Plains Shire וחוות אמו (EMU), עם 8,000 פרטים ליד Kerang, הם אירועי שפעת העופות החדשים המדווחים מאוסטרליה.
בחוות המטילות הזן המעורב הוא H7N7 אלים ובחוות האמו H7N6 בעל אלימות נמוכה.
מספר החוות הכולל שנמצא חיובי לשפעת העופות מאז האירוע הראשון בסוף יולי מגיע כעת ל-6. 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019