מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

אוסטרליה: 2 אירועים של שפעת עופות H5N2

12 אוגוסט, 2020

אירועי שפעת העופות H7N7 (נגיף בעל אלימות גבוהה), שאובחנו לאחרונה באוסטרליה, הובילו את הרשויות לבצע ניטור נרחב של להקות באזור ויקטוריה.
בעקבות הניטור הנרחב, אובחן זן שפעת עופות נוסף, H5N2 בעל אלימות נמוכה, בשתי להקות.
האחת ב-Lethbridge (בחווה 4,500 ת. הודו בגילים שונים ועוד 2,700 תרנגולות), השניה ב-Bairnsdale (בחווה, 3,000 ת. הודו בגיל 18 שב' ועוד 2,440 ת. הודו בגיל 3-4 שב').
ניתן להעריך שלולא הניטור היזום והנרחב, מקרים אלה לא היו מתגלים.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001