מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

ארה"ב: COVID-19 בקרב עובדי עיבוד בשר ועופות

MMWR, July 7, 2020 7 יולי, 2020

דו"ח המתפרסם בימים אלה סוקר את התפרצות מחלת הקורונה (COVID-19) בקרב עובדי משחטות בארה"ב. הדו"ח מרכז נתונים שהועברו ע"י 23 מדינות בארה"ב ממשחטות ומפעלים לעיבוד בשר. סך המקרים המדווחים הוא 16,233 מקרים ב- 239 מפעלים, ו86 מקרי מוות. 87% מהמקרים התרחשו במיעוטים (גזעיים או אתנים). ההערכה היא שאופי העבודה במפעלים אלה מגדילים את הסיכון להידבקות.
קירבה בין עובדים לתקופות זמן ממושכות ובמשמרות ארוכות, חללי עבודה משותפים, הסעות משותפות למקום העבודה וחזרה, קשר קהילתי בין העובדים.
ההערכה היא שלפחות 17,358 מקרים ו -91 מקרי מוות הקשורים ל- COVID-19 התרחשו בקרב עובדי עיבוד בשר ועופות בארה"ב.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001