מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

בלגיה: מתפרסמים נתונים אפידמיולוגים מהתפרצות H3N1 ב-2019

EID: Vol. 26 No. 8- Aug 2020 4 יולי, 2020

בינואר 2019, בודד בבלגיה נגיף ה- H3N1 מתרנגולות הטלה בממשק חופש. הלהקה הושמדה, אך לאחר 3 חודשים (אפריל) זוהה שוב הנגיף בחווה זו. בהמשך, בפרק זמן של 16 שבועות, אובחן הנגיף ב-82 חוות, במגוון שלוחות (פטמים, ת. הודו, מטילות, רביה כבדה, רביה קלה, יענים ושלווים). בחלק מהן המופע היה א-סימפטומטי, אך בחוות מסויימות המופע היה סוער במיוחד כמו:
שינויי צבע בקליפות הביצים של מטילות (רביה ומסחריות), תמותה של עד 60% במטילות רביה ו-40% במטילות מסחריות. ירידה בהטלה שהגיעה במקרים מסויימים ל-100%. 3 מקרים התגלו גם בצרפת, כאשר 2 חוות נמצאו בקשר ישיר עם חווה נגועה בבלגיה. הזן שבודד באפריל סווג כ-A/Gallus gallus/Belgium/3497_0001/2019, ה- IVPI היה 0.13 מה שמצביע על פתוגניות נמוכה. בדיקת רצפים ממספר בידודים מחוות שונות אישרו את הקשר ביניהן.
נסיונות שחזור של המחלה בעופות SPF (גיל 11 שב') לא צלחו. נסיונות שחזור בתרנגולות הטלה בנות 24 שב' המליחו להוכיח פתוגניות ראשונית של הנגיף (תמותה וסימנים פתולוגיים).
לא אותרה הדבקה לבני-אדם, בעקבות דגימות שנלקחו מחקלאים בחוות הנגועות.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001