מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

תרכיב גמבורו משולב נוגדנים ודיכוי חיסוני

Poultry Science - 2020 29 יוני, 2020

מספר חברות תרכיבים משווקות תרכיבי IBD המשולבים בקומפלקס עם נוגדנים. טענת היצרנים היא לבטיחות מלאה של התרכיב ועל כך, שאין פגיעה במערכת החיסון שלהעוף המחוסן. האם זה באמת כך? (או עד כמה היצרנים מספקים את המידע הנכון?)
מחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת Poultry Science מצא שתרכיב immune-complex IBDV, המבוסס על נגיף חי + נוגדנים ספציפים וניתן לאפרוחי SPF בגיל יום, פוגע בתגובה החיסונית של עופות אלה לחיסון בתרכיב ברונכיטיס מדבקת בגיל 14 יום. החוקרים  מצאו אף פגיעה ביחס בורסה/משקל גוף (B:BW) - פגיעה שנצפתה אף מאקרוסקופית מגיל 14 יום ואילך.
השפעה דומה ולעיתים קשה יותר, מתרחשת כאשר משתמשים בתרכיבי גמבורו חיים (Intermediate-Hot), בגילים צעירים (מתחת ל-14 יום). שימוש נכון בתרכיבים אלה, ראוי שיעשה לא לפני 17-18 יום.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001