מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

תרכיב כנגד חיידק הקמפילובקטר

Science Advances 24 Jun 2020 27 יוני, 2020

חיידק הקמפילובקטר הוא אחד הגורמים השכיחים ביותר למחלות מעיים בעולם. מדובר בחיידק זואונוטי ובני אדם נדבקים לרוב על ידי צריכת עופות, מים או חלב מזוהמים. בנוסף למופע הנגזר מהרעלת מזון, חיידק הקמפילובקטר קשור לתסמונת  בשם: (Guillain - Barré syndrome (GBS.  הבסיס המולקולרי למופע זה הוא ב"חיקוי" או דמיון בין שרשראות ליפואוליגוסכרידים (LOS) במרבית זני C. jejuni, לבין ganglioside, כך שנוגדנים המכוונים לכיוון ה- LOS, מופנים גם לעצבים היקפיים של האדם. 
קבוצה של חוקרים אמריקאים השתמשה בפלטפורמה המבוססת על המתת החיידק במי-חמצן בכדי לייצר תרכיב נגד חיידק הקמפילובקטר.
בכדי להימנע מתגובה שתפתח GBS, נעשה שימוש בזני קמפילובקטר שגנטית, אינם נושאים אתרים המחקים ganglioside. 
התרכיב נמצא יעיל במודל פרימאטים (קופים) והיקנה הגנה של 83% מפני שלשול חמור לאחר הוקעה בחיידק הקמפילובקטר. הנתונים מצביעים על כך שההגנה אינה הומולוגית ואינה מוגבלת לסרוטיפ יחיד. 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001