מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הומולוגיה של זני תרכיב

Scientific Reports 2020 15 יוני, 2020

בתחילת שנות ה-2000 נרשמו האירועים הראשונים שהובילו להתפשטות נרחבת של מחלת שפעת העופות. בשנים הראשונות הזן שהוביל את האירועים היה H5N1 זן בעל אלימות גבוהה. בשנים אלה קידמה ד"ר אילריה קפואה את הרעיון לחסן את הלהקות בזן שפעת המבוסס על האמאגלוטינין זהה H5 ונויראמינידאז שונה (לדוגמה N2). מטרת הרעיון היתה DIVA, יכולת להבדיל על סמך הנויראמינידאז האם התגובה החיסונית היא להדבקת שדה, או כתגובה לתרכיב. השיטה הסרולוגית לא תפסה תאוצה, אך חברות תרכיבים שונות, ייצרו תרכיבים המבוססים על זני תרכיב עם האמגלוטינין H5 ונויראמינידאז שונה מ- N1. לדוגמה: Gallimune Flu H5N9 (תרכיב זה כבר לא נמצא בשימוש). היעילות של תרכיבים אלה לא היתה טובה, ומהר מאד החלו לעשות שימוש בתרכיבים המבוססים על H5N1. תרכיבים אלה יוצרו בעיקר בסין ושווקו למדינות שונות בעולם. אבל, גם תרכיבים אלה לא תמיד נמצאו יעילים.
השלב הבא היה להשתמש בזני תרכיב התואמים את ההתפרצויות בשדה ותרכיבים אלו אכן נמצאו יעילים יותר. מחקר המתפרסם בימים אלה ע"י קבוצת חוקרים דרום-קוריאנים, בדק את יעילות תרכיבי שפעת כאשר ההוקעה היא בזן הומולוגי בהשוואה להוקעה בזן הטרולוגי.
תוצאות המחקר היו חד משמעיות: הומולוגיה גנטית בין זן התרכיב לזן ההוקעה מקנה עמידות טובה יותר לעופות המחוסנים. תפיסה דומה מתרחשת גם לגבי מחלת הניוקסל ומחקר בתחום זה נעשה גם הוא על ידי קבוצת חוקרים דרום קוריאנים בשנת 2008. 
ההתמודדות שלנו כמדינה אנדמית למחלת הניוקסל, לא תבוא לידי פתרון כל עוד לא נקדם תרכיבים תואמים המבוססים על זני תרכיב הומולוגיים הזהים גנטית לנגיפי השדה.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001