מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

השיטות הנפוצות לבישול עוף אינן מבטיחות השמדת פתוגנים

PLOS ONE | April 29, 2020 3 מאי, 2020

בשר עוף נקשר לשני פתוגנים בולטים בזיהומי מזון בעולם: סלמונלה וקמפילובקטר.
למרות המודעות להתנהלות נכונה הנדרשת במטבח הבייתי, עדיין כשליש מההתפרצויות המדווחות באירופה מפתוגנים אלה (2017) מתרחשות במסגרת הבייתית. תוצאות מחקר חדש שנערך על ידי חוקרי המכון הנורווגי למחקר מזון, דגה וגידולי מים מצא, שההמלצות לטיפול נכון בבשר העוף, אינן מאומצות באופן מלא על ידי הצרכנים. יתרה מכך, החוקרים קובעים שאפילו יאמצו הצרכנים את ההמלצות במלואן, במידה ובשר העוף יהיה מאד מזוהם המלצות הטיפול הנכון לא ימנעו תחלואה בבני אדם.
עולה מכך, שאין להפיל את האחריות לבטיחות המזון על הצרכן, אלא מחובת היצרנים והשירותים הווטרינרים להקפיד על יצור בשר עוף נקי מגורמים מזהמים או לפחות לקבוע מדדים שבשר העוף חייב לעמוד בהן, אחרת יפסל למאכל אדם.
במקביל יש לחייב את היצרנים בפרסום הוראות הכנה וטיפול נכון במוצר שיופיעו ע"ג התווית.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001