מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

תחלואה מהרעלות מזון בארה"ב

May 1, MMWR 3 מאי, 2020

על פי דיווח של המינהל לבקרת מחלות מדבקות בארה"ב, שיעור הרעלות המזון בשנת 2019, בהשוואה לשלוש השנים הקודמות, עלה או נשאר זהה בשנת 2019. במהלך שנת 2019, אובחנו 25,866 מקרים, 6,164 אשפוזים ו -122 מקרי מוות. בהשוואה לשנים 2016-2018 לא חלו שינויים באירועי הסלמונלה ונרשמה עליה מסוימת באירועי הקמפילובקטר. ההיארעות הכוללת לכל 100,000 אוכלוסייה הייתה הגבוהה ביותר עבור קמפילובקטר (19.5), ואחריהם סלמונלה (17.1).

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001