מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

שפעת עופות באירלנד וצפון אירלנד

1 מאי, 2020

משרד החקלאות באירלנד מדווח על התפרצות של שפעת עופות זן H6N1. הנגיף בעל האלימות הנמוכה אובחן ב- 10 להקות, 8 מהן להקות הטלה, 2 להקות תרנגולי הודו. המוקד הוא ב-Co Monaghan. כחצי מיליון מטילות לביצי מאכל הושמדו בעקבות התפרצויות אילו. בעקבות כך, צפוי מחסור בביצים והרשויות מתארגנות ליבוא. 
בצפון אירלנד אובחנו גם התפרצויות של זן שפעת זה. 15 אירועים בהם היו מעורבות להקות הטלה, רביה כבדה ולהקת סבתות אחת.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001