מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

קמפילובקטר: מה הצרכן הגרמני יודע?

Henke et al. BMC Public Health (2020) 20:336 28 מרץ, 2020

סקר חתך שנעשה ע"י חוקרים בקרב יותר מ -1,000 צרכנים בגרמניה, לגבי הידע הצרכני אודות קמפילובקטר, סלמונלה וטוקסופלסמה, מצא שכמעט 70% מהנשאלים מעולם לא שמעו על חיידק הקמפילובקטר. אחוז קטן בלבד, כ 20% שמעו על חיידק הקמפילובקטר אך לא ידעו כיצד עליהם לנהוג כדי להתגונן בפניו וכמעט 12% אכן ידעו כיצד יש עליהם לנהוג בכדי להימנע מזיהומים מחיידק זה. כמחצית מהנשאלים (52.2%) ששמעו על החיידק  ידעו שהוא מועבר באמצעות בשר. הידע הצרכני על טוקסופלסמה היה טוב יותר בהשוואה לזה של קמפילובקטר, והמשיבים ידעו היטב על חיידק הסלמונלה. 
ממצאים אלה מדגישים את החשיבות במידע נגיש יותר לצרכנים, כדי לשפר את הבנתם בתחום זה ולהפחית את שכיחות זיהומי קמפילובקטר.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001