מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הסיבות לכושר ההדבקה ואלימות נגיף ה-SARS-CoV-2 והדמיון לשפעת עופות

23 מרץ, 2020

התפרצות מחלת ה-Covid-19, מעסיקה את מיטב החוקרים במטרה להבין את התהליכים, באופן שיעזרו לרפואה להתמודד עם ההתפרצות הקשה. מחקרים המתפרסמים לאחרונה, מנסים להבין מדוע הנגיף הנוכחי מציג כושר הדבקה גבוה מאד יחסית ל"קרוב משפחתו" נגיף ה-SAR-CoV, המציג קירבה גנטית של 86% (בהשוואת הגנום המלא) ואפיניות מאד גבוהה לקולטני (רצפטורים) (Angiotensin - converting enzyme 2 (ACE2.
החלבון S של הנגיף הנוכחי, שאחראי להיצמדות הנגיף לתא המאחסן (במקרה זה pneumocytes) מציג אפיניות הגבוהה פי-10 בהשוואה לנגיף ה-SARS.
עוצמת הקשירה של נגיף ה-SARS-CoV-2 לתאי האדם חזקה במיוחד וקשה להתרה בהשוואה לנגיף ה-SARS. במחקר המתפרסם ע"י קבוצת חוקרים מישראל ב-BioRxiv^ נגיף הקורונה החדש מתחבר בצורה אופטימלית ליותר נקודות מפגש בשטח הפנים של תא האדם. לנגיף ה-SARS-CoV-2 מספר משמעותי גבוה יותר של קשרים כפולים וחזקים, 52 לעומת 28 בהשוואה לנגיף ה-SARS ושטח הפנים של ה-SARS-CoV-2 משמעותית גדול יותר מה-SARS עם מספר מרשים של נקודות מגע עם הנגיף. בעקבות התחברות זו של ה-SARS-CoV-2 לנקודות רבות על פני שטח הפנים של הקולטן, בו זמנית, יהיה קשה להפרידם בקלות מתאי האדם. לכן, טוענים החוקרים, יתקשו המדענים לפתח תרופה שתוכל לנתק את מספר הקשרים הרב שנוצר באמצעות שכלול תרופות קיימות, שנחשבו בעבר ליעילות נגד ה-SARS.
אתר הקישור של הנגיף (חלבון S), משופעל באמצעות אנזים הנקרא: Furin. אנזים זה יוצר חיתוך באתר הביקוע של חלבון ה-S ליצירת S1/S2, באופן דומה למתרחש בחלבון ההאמאגלוטינין (HN), של נגיף שפעת העופות. בדומה לנגיפי השפעת של עופות, נגיף
ה-SARS-CoV-2, מכיל אתר ביקוע "מרובה" ח. גרעין בסיסיות עליו פועל האנזים Furin המיוצר ע"י רקמות שונות של המאחסן (ריאות, כבד, מעי דק). 
מחקר של קבוצת חוקרים סינים, הוכיחה ששינוי באתר הביקוע של נגיף הברונכיטיס המדבקת זן QX, יכול להגביר את הפתוגניות וליצור מופע עצבי.


^Brielle et al., 2020. The SARS-CoV-2 exerts a distinctive strategy for interacting with the ACE2 human receptor. bioRxiv

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001