מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הנטל הכלכלי של הרעלות מזון בבריטניה

14 מרץ, 2020

דו"ח המתפרסם בימים אלה ע"י ה-FSA בבריטניה, סוקר נתונים של 5 שנים שנאספו במטרה להעריך את העלות הכלכלית (ישירה ועקיפה) של הרעלות מזון בבריטניה. הערכות כלכליות אלה חשובות כדי לתת למקבלי ההחלטות תמונה של הנטל הכלכלי ועל בסיס זה יכולת לנקוט עמדה בהתמודדות עם תחלואה זו. 
הנטל הכלכלי הכולל של הרעלות המזון כ- 2.4 מיליון מקרים בשנה בבריטניה, מוערך ב- 9 מיליארד ליש"ט (3 מיליארד למקרים מוגדרים ועוד כ- 6 מילארד למקרים לא מוגדרים), מתוך מחוללי המחלה המוגדרים, Norovirus אחראי לנטל הכבד ביותר 1.68 מיליארד ליש"ט, קמפילובקטר 710 מיליון ליש"ט, סלמונלה 210 מיליון ליש"ט.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001