מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

קמפילובקטר בעופות פיטום: מההובלה ועד השחיטה

Int J Food Microbiol. 2020 Feb 19 14 מרץ, 2020

חיידק הקמפילובקטר הוא החיידק המוביל באירועי הרעלות מזון בעולם. החיידק מתרבה ומצוי במערכת העיכול של העופות כאשר המקור העיקרי לזיהומים בבני אדם הוא בשר העוף. פעילויות שונות נעשו במטרה לצמצם את רמת הנגיעות של העופות בחיידק הקמפילובקטר ברמת המשק, אך ההצלחה בתחום זה היא מצומצמת. המשחטות נדרשות לצמצם את שיעור הזיהום של בשר העוף בחיידק הקמפילובקטר ומאז 2018, הוגדרו באירופה מדדים (EU 2017/1495), של סף עליון הנמוך מ- 1000 CFU/g בדגימות מעור הצוואר.
קבוצת חוקרים מבלגיה סוקרת במאמר המתפרסם ב- Int J Food Microbiol, אחר האמצעים השונים שיש לנקוט מרגע ההובלה של העופות למשחטה ובשלבי השחיטה השונים והשפעתם על שיעור זיהום הטבחה, בהתחשב באיסור לשטיפת הטבחה הקיים באירופה.


*(ניתן לפנות למערכת האתר לקבלת מאמר הסקירה המלא).

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001