מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

ניו זילנד מציבה יעדים להפחתת זיהומי הקמפילובקטר

12 מרץ, 2020

המשנה למנכ"ל בטיחות המזון הניו זילנדית, בריאן ווילסון הודיע על קביעת יעד חדש במטרה להפחית את שיעור הרעלות המזון מקמפילובטר. היעד: הפחתה של 20% במספר הרעלות המזון עד שנת 2025.
חיידק הקמפילובקטר הוא הגורם השכיח ביותר המעורב בהרעלות מזון בניו זילנד. בניהול נכון עם ענף העופות הצליחו בניו-זילנד להפחית ב- 50% את שיעור המקרים מקמפילובקטר מאז שנת 2006.  עם זאת, שיעור תחלואת המעיים מקמפילובקטר נותר גבוה.
יותר מ 80% מהמקרים הנישאים במזון אנושי הם ככל הנראה כתוצאה מצריכת בשר עופות.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001