מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

חומרי חיטוי ונגיף הקורונה

6 מרץ, 2020

"היסטריית הקורונה" מעוררת שאלות שונות, ביניהן מהו חומר החיטוי היעיל?
היות ומדובר בנגיף קורונה, נגיף בעל מעטפת, מדובר בנגיף שרגישותו גבוהה יחסית לחומרי החיטוי השונים.
הרשות להגנת הסביבה (EPA), בארה"ב פרסמה בשבוע האחרון רשימה של חומרי חיטוי יעילים כנגד נגיף הקורונה.
הרשימה מבוססת על שמות של חומרים מסחריים ולנוחותכם "תרגמנו" עבורכם את החומרים הפעילים, כדי לרכז את קבוצות החיטוי הפעילות על פי ההמלצה:
- אמוניום רבעוני
- מי חמצן 
- חומצה פראצטית
- סודיום היפוכלוריד ('אקונומיקה')' ותכשירי כלור 
- אלכוהל
כמו שניתן לראות מהרשימה, מדובר בתכשירי חיטוי "מקובלים ושגרתיים".

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001