מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

Gallibacterium anatis, פתוגן משותף לעופות ובקר?

Emerging Infectious Diseases Volume 26, Number 4 - April 2020 5 מרץ, 2020

Gallibacterium anatis (בשמו הקודם: פסטורלה המוליטיקה) הוא פתוגן אופורטוניסט השייך למשפחת
ה-Pasteurellaceae ומדווח בספרות המקצועית כקשור לפתולוגיות שונות בעופות ולעתים גם בבני אדם. בעופות החיידק מבודד בעיקר ממערכת הנשימה העליונה וממערכת הרביה. מעורב במקרים של סלפינגיטיס, פריטוניטיס, ירידה בשיעור ההטלה, מחלות נשימה ותמותה.
מחקר המתפרסם ב- Emerging Infectious Diseases מדווח על מעורבות חיידק זה בתחלואה נשימתית בעגלים, חיידק עם מופע של עמידות מרובה לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים שונים. מסתמן שחיידק זה המדווח בעיקר בבעלי כנף עשוי למלא תפקיד גם כפתוגן נשימתי בבקר ובעל פוטנציאל זואונוטי לא ברור.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001