מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

כבד עוף וקמפילובקטר

3 מרץ, 2020

כבד עוף נחשב מעדן במקומות מסויימים בעולם ובאחרים הוא רק אוכל לחתולים (איטליה), אבל כאשר מדובר בחיידק הקמפילובקטר הוא מעורב לא פעם בהרעלות מזון באדם.
אירוע המדווח לאחרונה, הוא מקרה הרעלה של 19 איש באברדין (וושינגטון, ארה"ב). המוקד, מסעדה בשם Rediviva אשר הגישה לסועדים שחגגו את יום האהבה (Valentine’s Day) "מוס כבד עוף".
קמפילובקטר נחשב למזהם בולט של בשר עוף ומכאן החשיבות הגדולה שקיימת בטיפול נכון במהלך ההכנה ובבישול. במדינות רבות מוצרי עוף מלווים בהוראות הכנה לצרכן המפורטות ע"ג האריזה. בישראל, למרות פניות חוזרות ונשנות בנושא לשו"ט ההתעלמות מבריאות הציבור נמשכת.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001