מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

הולנד: להקות רביה חיוביות לסלמונלה לא יבדקו בשנית

14 פברואר, 2020

הרשויות בהולנד תיקנו את שיטת הבקרה בתחום הסלמונלה בחוות רביה בעקבות לחץ של הנציבות האירופאית. 
האיחוד האירופי איים להפסיק לממן את חלקו בתכנית בקרת הסלמונלה ההולנדית, לאחר שההולנדים ביצעו שינוי בתהליך במקרה של להקות חיוביות.
ההולנדים התירו ביצוע בדיקה חוזרת בעקבות ממצא חיובי לסלמונלה בלהקות רבייה. ממצא של סלמונלה אנטריטידיס או סלמונלה טיפימוריום מחייב השמדת הלהקה, אך בהולנד ממצא זה איפשר ביצוע בדיקה חוזרת טרם החלטה על השמדת הלהקה.
על פי הדרישות של האיחוד, ממצא ראשון חיובי מחייב השמדה בלי ביצוע בדיקה חוזרת.
המימון האירופי המתוכנן לתכנית הפיקוח וניטור הסלמונלה בהולנד לשנת 2020 הוא 2.4 מיליון אירו (2.6 מיליון דולר), מתוכם 400,000 יורו (437,000 דולר) מיועדים לבקרה על להקות הרבייה.
בשנת 2019, שנחשבת לשנה ממוצעת, בנתוני הלהקות החיוביות לסלמונלה, 16 חוות נמצאו חיוביות לאחת משתי הסלמונלות האלימות, שבעה מתוכן נמצאו שליליות בבדיקה חוזרת.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001