מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

סקוטלנד: דו"ח שנתי, קמפילובקטר - 2019

12 פברואר, 2020

במהלך שנת 2019 דווחו 5975 אבחוני מעבדה לחיידק הקמפילובקטר. מדובר בירידה בהשוואה לשנת 2018 (6096) ועלייה בהשוואה לשנת 2017 (5795), אך בתוך השונות השנתית שנצפתה בעשר השנים האחרונות.
השיעור הכולל של מקרי קמפילובקטר בסקוטלנד לשנת 2019 עמד על 109.9 אבחונים  לכל 100,000 נפש, לעומת 112.1 אבחונים לכל 100,000 נפש בשנת 2018.שיא הדיווחים נרשם בחודשי האביב והקיץ, כאשר המספרים הגבוהים ביותר היו בשבועות 21-14. בחתך גילאים שיעור גבוה ובולט נמצא בקרב ילדים מתחת לגיל 5 (91.4 אבחונים לכל 100,000 נפש) ובקרב מבוגרים, השיעורים היו הגבוהים ביותר בקרב בני 50 ומעלה (142.4 אבחונים לכל 100,000 נפש). בסך הכל ההיארעות הייתה גבוהה יותר בקרב גברים (119.0 אבחונים לכל 100,000 נפש) בהשוואה לנשים (101.2 אבחונים לכל 100,000 נפש).

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001