מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

עופות, סין ונגיף הקורונה

4 פברואר, 2020

מגדלי עופות הנמצאים בלב התפרצות נגיף הקורונה בסין (מחוז Hubei), נאלצים להמית את העופות בשל הדרישות החדשות שמגבילות תנועה של הובלת בעלי חיים והספקת מזון לחוות. השיתוק בפעילות בסין לא דילג על חוות גידול העופות והחקלאים נאלצים להמית את בעלי החיים היות ואין בידם לספק להם מזון או להובילם לשחיטה.
האיסור על תנועת עופות חיים ותוצרת מן החי (ביצים), הנחשבים כסיכון פוטנציאלי למחלות, משתק למעשה את חקלאות משק החי באזור הנמצא בלב התפרצות מחלת הקורונה. ברשתות החברתיות הופצו בימים האחרונים סרטונים בהם נראים חקלאים הקוברים אפרוחים, ברווזים וביצים. 
במחוז Hubei נשחטים בכל שנה כ 500 מיליון עופות. והוא נחשב מחוז חשוב בייצור ביצי מאכל. 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001