מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

דו"ח חדש: מספר איחזורי הבשר בארה"ב עלה ב -67% מאז שנת 2013

24 ינואר, 2020

דו"ח חדש מבצע הערכה לאיחזורים (ריקול) שנעשו משנת 2013 ועד שנת 2019. 
הממצאים העיקריים מהדוח כוללים:
- האיחזורים המסוכנים ביותר של בשר ובשר עוף כמעט והוכפלו ומציגים עליה של 83% בהשוואה לשנת 2013.
- סך כל האיחזורים של בשר ועופות עלו ב-67 אחוז מאז שנת 2013 ועד היום.
- מספר האיחזורים של תוצרת ומזון מעובד המבוקר ע"י ה-FDA נותר יציב, עם עלייה של 2 אחוזים לעומת נתוני 2013. 
- סך כל האיחזורים של מזון עלו ב-10 אחוזים כאשר המסוכנים ביותר גדל ב- 6 אחוזים.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001