מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

אבחון "מטילות כוזבות" באמצעות אולטרהסונוגרפיה

Avian Diseases 2020 18 ינואר, 2020

הדבקה של פרגיות בגיל צעיר בנגיף ברונכיטיס מדבקת עלול להוביל במקרים בהם מעורבים זני נגיף מסויימים לתופעה הנקראת False Layers. 
הליך האבחון של התופעה בלהקת המטילות, מבוססת בין היתר על נתיחה, אך אומדן היקף התופעה בלהקה קשה יותר. המחקר הנוכחי המתפרסם בכתב העת המדעי Avian Diseases מציג שיטת אולטרהסונוגרפיה לאבחון הציסטות האופייניות למחלה זו ככלי עזר לאמוד את היקף התופעה בלהקה. 
המחקר אמנם מציג אמצעי מקצועי ומתקדם טכלוגית, אך לדעתנו אינו מעשי ומסורבל, מול שיטות פשוטות זולות המספקות תשובות אמינות לא פחות. 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001