מחלות מדבקות בעולם - 2020

מחלות מדבקות בעולם - 2020

נזלת מדבקת של תרנגולות: פרסיסטנטיות ותרכיבים

Av Dis 2020 18 ינואר, 2020

מחקר חדש המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי Avian Diseases בוחן היבטים מקצועיים שונים של חיידק ה- Avibacterium paragallinarum.
על פי קבוצת החוקרים מקליפורניה, מחולל מחלת הנזלת המדבקת בתרנגולות, אינו שורד בתנאי סביבה חיצוניים (מחוץ לעוף) יותר מ-12 שעות (22 מ"צ ו-30% לחות יחסית). השרידות הנמוכה של החיידק מחוץ לעוף, אינה חדשה אך היא מדגישה שוב את החשיבות בממשק חד-גילי כאשר מעוניינים לשבור את שרשרת ההדבקה. 
המחקר בחן יעילותם של תרכיבים מסחריים ואוטוגני ומצא יעילות במתן כפול בהפרש של 4 שבועות (7,11) בהזרקה תת-עורית באזור הזנב - inguinal fold.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001