תרכיבים 2020

תרכיבים 2020

פייסבוק ותרכיבים

14 אוקטובר, 2020

חברת פייסבוק הודיעה, שתמנע פרסומים (Ads), אשר מעודדים אנשים לא להתחסן. 
מדובר בשינוי מדיניות, אשר עד כה מנעה פרסומים מטעים בדבר חיסונים, אך לא מנעה התנגדות לחיסונים.
עם זאת, החברה תתיר פרסומים המביעים התנגדות לתחיקה ומדיניות בתחום התרכיבים, כולל בנושא תרכיבי הקורונה.
פוסטים המתנגדים לחיסונים והצגת עמדות של מתנגדי חיסונים לא יאסרו.