תרכיבים 2020

תרכיבים 2020

חשש ל"דליפת" נגיף פוליו ממפעל תרכיבים

2 ספטמבר, 2020

כלי תקשורת בהולנד מדווחים על ממצא של נגיף פוליו בשפכים בקרבת מפעל תרכיבים גדול במדינה. המקור עדיין אינו ברור באופן מוחלט ולא ידוע האם היתה חשיפה של עובדים לנגיף. השפכים משם בודד הנגיף, מרכז גם ביוב ממרכזי מחקר נוספים.-Bilthoven Biologicals היא חברת תרכיבים מגדולות בעולם.
-מכון מחקר Intravacc- מכון RIVM, במכון ממוקמת מעבדת פוליו. הדגימות החיוביות הן מה-21 ביולי. מפעל Bilthoven Biologicals מייצר כמחצית מ- 60 מיליון מנות החיסון המיוצרות מידי שנה בעולם.
פירצה בטיחותית דומה התרחשה בשנת 2014 במפעל GSK בבלגיה ובשנת 2017, במפעל Intravacc בהולנד.