תרכיבים 2020

תרכיבים 2020

התחסנות הצוותים הרפואיים נגד שפעת - הנתונים

1 ינואר, 2020

החל מחורף 2014-2015 אגף הבטחת האיכות במשרד הבריאות החל במדידת שיעור ההתחסנות של צוותים רפואיים לשפעת כמדד איכות. בין השנים 2019-2014 ההתחסנות בקרב הצוותים יחסית למדינות בעולם המערבי לא הייתה גבוהה ועמדה ברמה לאומית סביב 40%.
ההסבר האווילי של חלק מהרופאים ה"דוחפים" אותנו להתחסן, הוא שהרופאים עובדים קשה ולא דואגים לבריאותם, אבל הנתונים המתפרסמים בדו"ח משרד הבריאות מציינים סיבות אחרות לגמרי, ביניהן חששות מבטיחות החיסון וספקות לגבי יעילות החיסון.
על פי הדו"ח השיעור הלאומי של התחסנות כנגד שפעת בקרב צוותים רפואיים בישראל נמצא בירידה מתמשכת ברמה הלאומית - מ-45% בחורף שנת 2015, ל- 36% בחורף שנת 2018. שיעור האחיות המתחסנות נמוך משיעור הרופאים המתחסנים, פרט לאחיות בקופות החולים, בהם שיעור האחיות שהתחסנו עמד על 46% בהשוואה ל-35% מהרופאים. בשנת 2018 בבתי החולים הכלליים 45% מהרופאים חוסנו בעוד שרק 36% מהאחיות התחסנו.