חדשות ועדכונים 19'

חדשות ועדכונים 19'

סלמונלה, עמידות וגידול עופות ללא אנטיביוטיקה

27 דצמבר, 2019 עופות הגדלים בשיטות הגידול הקונבנציונאלי הם בעלי סיכוי כפול, בהשוואה לעופות הגדלים ללא-אנטיביוטיקה, לשאת חיידקי סלמונלה מרובי עמידות כנגד תכשירים אנטי-מיקרוביאלים, כך על פי חוקרים מ-Penn State College of Medicine.
בהתבסס על כך, שעופות הם מקור הדבקה מרכזי בסלמונלה לבני אדם, משמעות מחקר זה היא חשובה.
במחקר זה נרכשו 3,500 דגימות של בשר עוף, 2,000 דגימות בשר פטם ו -1,500 דגימות בשר הודו, מחנויות שנבחרו באופן אקראי בדרום-מזרח פנסילבניה בשנים 2017-2018. חלק מהעופות היו מגידול קונבנציונאלי, וחלק מגידול ללא-אנטיביוטיקה. ממצאי המחקר הציגו שכיחות גבוהה יותר של חיידקי סלמונלה (פי שניים) בבשר עופות קונבנציונאלי בהשוואה לבשר עופות נטול אנטיביוטיקה. שנית, הסיכוי שתבדידי הסלמונלה יהיו עמידים לאנטיביוטיקה היה גבוה פי -2 בעופות קונבנציונאלים. בשר העופות מגידול קונבנציונאלי נמצא בסיכוי גבוה יותר להכיל חיידקי סלמונלה עם הגן blaCMY-2 המעניק עמידות לצפלוספורין. מידע נוסף

עמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בארה"ב

19 דצמבר, 2019 המרכז לבקרת מחלות בארה"ב (CDC) מפרסם בימים אלה דו"ח הסוקר את האיום בהתפתחות עמידויות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים לאוכלוסיה בארה"ב. על פי הדו"ח יותר מ 2.8 מיליון זיהומים העמידים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים מתרחשים בארה"ב מידי שנה ויותר מ -35,000 איש מתים כתוצאה מכך. למרות מאמצים רבים המושקעים בתחום זה עדיין שיעור התחלואה והתמותה מגורם זה גבוה.
הדו"ח מונה 18 חיידקים ופטריות עמידים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים ומחלק אותם ל-3 קטגוריות על בסיס הדאגה לבריאות הציבור: דחוף, מסוכן ומדאיג. מידע נוסף

יפן: למעלה מ-8,000 איש מתו ביפן מזיהומים שמקורם חיידקים עמידים בשנת 2017

7 דצמבר, 2019 על פי הערכה, יותר מ- 8,000 בני אדם ביפן מתו בשנת 2017 כתוצאה משני חיידקים עיקריים עמידים לאנטיביוטיקה, כך עולה ממחקר חדש. שני החיידקים המובילים הם Staphylococcus aureus עמידים למתיצילין וחיידקי סלמונלה עמידים לפלואורקווינולונים.
הערכת החוקרים היא שמקרי המוות לשנה נעים בין 7,400 ל -8,100 בין השנים 2011 ל -2017. בחלוקה לפי סוגי החיידקים המעורבים, מקרי המוות של MRSA עמדו על 4,224 בשנת 2017 (מגמת ירידה משנת 2011), ומקרי המוות מחיידקי סלמונלה עמידים עמד על 3,915 (מגמת עלייה בהשוואה ל-2011). מידע נוסף

מחקר: היתרון בעופות הגדלים ללא-אנטיביוטיקה

5 אוקטובר, 2019 מחקר המתפרסם ב - IDWeek 2019 ע"י קבוצת חוקרים מארה"ב - מצא שחיידקי סלמונלה שבודדו מעופות אשר גדלו ללא אנטיביוטיקה אופיינו פחות בעמידות מרובה לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים. לעומת זאת, חיידקי סלמונלה שבודדו מעופות שגדלו באופו קונבנציונאלי הכילו כמעט פי שתיים חיידקי סלמונלה בעלי עמידות מרובה.
המחקר בחן כ-3,500 דגימות שמקורם מעופות (פטמים ות. הודו) שנרכשו באופן אקראי מקימעונאים בפנסילבניה, בין השנים 2017-2018. 55% מתבדידי הסלמונלה שמקורם בעופות שגדלו באופן קונבנציונאלי היו עמידים ל-3 או יותר תכשירים אנטי-מיקרוביאלים, בהשוואה ל-28% בלבד בקבוצת העופות שגדלו ללא -אנטיביוטיקה. מידע נוסף

דו"ח המועצה לענף הלול בבריטניה בנושא שימוש באנטיביוטיקה

17 ספטמבר, 2019 על פי הדו"ח החדש המסכם שש שנים אחרונות (2012-2018) ענף העופות בבריטניה צמצם מאד את השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים:
• הושגה ירידה כוללת של 82.2% בשימוש הכולל בתכשירים אטנטי-מיקרוביאלים
• ירידה של 90.6% בשימוש בתכשירים המוגדרים בעלי חשיבות קריטית לבריאות הציבור
• ירידה של 39.36% בשימוש בכל תכשיר אנטי-מיקרוביאלי בין 2016-2017
• בשנת 2018 נשעה שימוש ב- 16.2 טון אנטיביוטיקה, עלייה של 12.4% בשימוש בהשוואה לשנה קודמת
• ענף העופות עשה שימוש של 7.1% מכלל האנטיביוטיקה המורשית לבעלי חיים המייצרים מזון בשנת 2017 לעומת 21% בשנת 2012 מידע נוסף

ארה"ב: ירידה חדה בהיקף השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בענף העופות, 2013-2017

6 אוגוסט, 2019 דו"ח מפורט המתפרסם בימים אלה, סוקר את היקפי השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בענף העופות בארה"ב במהלך 5 שנים (2013-2017).
הדו"ח מציג צמצום דרמטי בהיקפי השימוש בשלוחת הפטמים ותרנגולי ההודו. הנתונים מייצגים כ-90% מייצור הפטם ו-80% מייצור ת. ההודו השנתי בארה"ב בשנים 2013-2017. מידע נוסף

איסור שימוש בקוליסטין בהודו

23 יולי, 2019 הודו הטילה איסור על יצור, מכירה והפצה של תכשירים המכילים קוליסטין ומיועדים לשימוש בבעלי חיים. הבסיס לאיסור זה הוא בהתפתחות עמידות לקוליסטין המדווחת במספר רב של מדינות בשנים האחרונות ושימוש לא ראוי ומבוקר בתכשיר זה בתעשיית העופות בהודו (בין היתר כזרז גדילה). מידע נוסף

מגמות בעמידות לתכשירים אנטימיקרוביאלים בפטמים בהולנד

22 יוני, 2019 מחקר שנערך לאחרונה נועד לנתח את נתוני הניטור לעמידות חיידקים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים (AMR) בהולנד, במודל עמידות לחיידק הא.קולי בחיות משק. הנתונים שנותחו כדי לבחון מגמות הם בין שנת 1998 (שנה בה התחיל ניטור עמידות לחיידקים בבעלי חיים בהולנד) ל-2016.
נתוני הניטור בתרנגולות פיטום בין השנים 1998 ו -2009, מצאו מגמה ברורה של עליה מובהקת בעמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים, למעט טטרציקלינים וסולפמתוקסאזול.
בין השנים 2009 ל -2016, נצפתה מגמת ירידה בעמידויות לכל התכשירים שנבדקו. כאשר שנת 2010, נבחנה כנקודת התייחסות, נמצא שלגבי רוב התכשירים שנה זו היתה שנת היפוך מגמה וירידה בשיעור העמידויות. בין השנים 1998 ל-2009 נרשמה עליה בשימוש בתכשירים אנטימיקרוביאלים בווטרינריה, מגמה שתואמת את העליה בעמידויות לחיידקים שבודדו בתרנגולות פיטום. מידע נוסף

ספרד: הפחתה ניכרת בשימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בענף העופות

16 יוני, 2019 יצרני העוף בספרד הפחיתו במהלך 4 שנים 70% מהשימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים.
הבסיס לתהליך הוא בתכנית אסטרטגית להפחתת העמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים של הרשות הספרדית לרפואה.
למרות שיש עדיין הרבה מה לעשות, הירידה שהושגה על ידי ענף העופות הוא הישג וציון דרך בתהליך כולו. על פי התכנית הלאומית להתמודדות עם העמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים נציגי המגדלים בשלוחת התרנגולות לפיטום חתמו בשנה שעברה על הסכם לשימוש מושכל בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים שמטרתו להפחית ב-45% את השימוש באנטיביוטיקה במהלך שנתיים. מידע נוסף

ארה"ב: אבחון ראשון לעמידות סלמונלה לקוליסטין

15 יוני, 2019 חוקרים מאוניברסיטת צפון קרוליינה סטייט מדווחים על אבחון ראשון בארה"ב לגן המקנה עמידות תלויית פלסמיד לקוליסטין. הגן נמצא בחיידק סלמונלה Salmonella enterica 4, [5], 12: i: - ST34 שבודד מחולה בן 18 שהגיע מסין. הגן המכונה mcr-3.1 - מקנה לחיידק הסלמונלה עמידות לקוליסטין, עמידות הניתנת להעברה בין חיידקים היות והגן "יושב" על פלסמיד. מידע נוסף

צפון אירלנד: גישת "בריאות אחת" כדי להתמודד עם עמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים

17 מאי, 2019 צפון אירלנד משיקה תכנית פעולה של חמש שנים במטרה להתמודד עם עמידות חיידקים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים. התכנית, שכותרתה "שינוי תרבותי 2019-2024: בריאות אחד", מעודד שימוש אחראי בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים, שיפור תנאים היגיינים, קידום שימוש בתרכיבים יעילים, בטיחות ביולוגית, שיפור יכולות מעבדתיות ואבחון מהיר.
הדו"ח מדגיש כי כבר עתה נרשמה ירידה כללית של 40% בהיקף שימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים במגזר חיות המשק בין השנים 2013 ל -2017. מידע נוסף

קוליסטין - MCR-9

mBio May/June 2019 Volume 10 Issue 3 11 מאי, 2019 העליה החדה בחיידקים עמידים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים מדאיגה מאד את עולם הרפואה. בשנים האחרונות, התקבלו דיווחים ממדינות שונות על הופעת עמידות לקוליסטין, המבוססת על גנים תלויי-פלסמיד.
מחקר חדש המתפרסם ב-mBio ע"י חוקרים מאוניברסיטת קורנל בארה"ב, מדווח על זיהוי גן חדש mcr-9, המעניק עמידות לקוליסטין. קוליסטין נחשב לאחד התכשירים המוגדרים "קו טיפול אחרון" כנגד מחוללי מחלה פתוגנים מסויימים. נכון להיום, זוהו 8 גנים כאלה והם מסווגים mcr 1-8. הדיווח האחרון לגבי mcr-9 זוהה בחיידק סלמונלה טיפימוריום. מידע נוסף

שוק העופות האורגניים צפוי להגיע עד שנת 2026 להיקף 15.6 מיליארד דולר

2 אפריל, 2019 הצמיחה הגדולה של העופות ללא אנטיביוטיקה ועופות אורגניים, מורגשת היטב בעולם המערבי והאומדן הוא שלקראת 2026 היקף הפעילות העסקית בתחום העופות האורגניים יגיע ל- 15.6 מיליארד דולר.
תקינה ממשלתית המגדירה סימון מוצרים אלה תומכת שיווקית בתחום זה. מידע נוסף

איסור שימוש בקוליסטין ברצועת עזה

4 מרץ, 2019 העימותים על הגדר בין העזתים לכוחות הבטחון הישראליים, הובילו לשיעור גבוה של פצועים במהלך השנה האחרונה. הרופאים בבתי החולים בעזה, מתמודדים בפציעות ובזיהומים, מגוון תכשירים אנטי-מיקרוביאלים מוגבל וחיידקים עמידים. מלאי תכשירים מוגבל אינו מאפשר התמודדות מקצועית ראויה עם זיהומים, חלקם עמידים לטיפולים קונבציונאלים.
דאגת אנשי הרפואה ברשות הובילה להחלטה על איסור השימוש בקוליסטין לטיפול בבעלי חיים בכלל ובעופות בפרט. המסמך הרישמי מופיע מטה, חתום ע"י בכיר הרשות הפלשתינאית.
קוליסטין משמש בבתי חולים כאחד האמצעים האנטי-בקטריאלים החשובים להתמודדות עם חיידקים עמידים. בשנת 2015, הופיע פרסום מדעי ראשון שהצביע על גן המקנה לחיידק עמידות כנגד קוליסטין, היכול להיות מועבר בתיווך פלסמיד. הגן MCR-1. מידע נוסף

עמידות חיידקי קמפילובקטר בישראל

2 מרץ, 2019 עמידות תבדידי קמפילובקטר לתכשירים אנטיביוטיים החל משנת 2014 יושמה במרכז הארצי במעבדות המרכזיות של משרד הבריאות.
בשנת 2017 נבדקו 379 תבדידים ונמצאה עמידות כמעט מוחלטת של שני המינים C. jejuni / C. coli לתכשירים ממשפחת הקווינולונים (Ciprofloxacin, Nalidixic acid) וממשפחת הטטרציקלינים (Tetracycline). נוסף על כך, נמצאה עמידות משמעותית לאמינוגליקוזידים מסוג Streptomycin.
ממצאים אלה ממשיכים את המגמה שנצפתה בשנים 2016-2014 . העמידות למקרולידים Erythromycin (תכשיר מרכזי וחשוב לטיפול בזיהומי קמפילובקטר) ולאמינוגליקוזידים מסוג Gentamicin עדיין נדירה, אולם בשנה זאת חלה עלייה משמעותית במספר הזנים העמידים ממין C. coli. מידע נוסף

דו"ח משותף EFSA/ECDC בנושא עמידות חיידקים זואונוטיים - 2017

2 מרץ, 2019 דו"ח משותף ל-EFSA ו- ECDC מדגיש את העליה בעמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בחיידקים זואונוטיים באירופה - נתוני 2017. מדובר ברמה גבוהה של עמידות לתרופות נפוצות לטיפול במחלות מסויימות יחד עם עמידות מרובה. במדינות מסויימות הרמות הן כה גבוהות, עד אשר הפלואורקווינולונים הפכו חסרי יעילות טיפולית בתחום זה.
יותר מרבע מתבדידי סלמונלה בבני אדם, נמצאו עם עמידות מרובה. מידע נוסף

ארגנטינה: נאסר השימוש בקוליסטין בתכשירים וטרינרים

18 פברואר, 2019 ארגנטינה אסרה יצור, הפצה, יבוא ושימוש בתכשירים וטרינרים המכילים קוליסטין. מדובר במהלך שננקט בעקבות פניית ארגון הבריאות העולמי להגביר את האמצעים להתמודדות עם העמידות המתפתחת בקרב חיידקים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים חשובים בבריאות הציבור. מדובר בהחלטה 22/2019 שפורסמה ע"י השירותים הלאומיים לבטיחות ואיכות המזון בארגנטינה - SENASA. מידע נוסף

דו"ח שנתי בנושא חומרים אנטי מיקרוביאליים

15 פברואר, 2019 ארגון ה-OIE נטל הובלה ביצירת מסד נתונים גלובלי על היקף השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבעלי חיים. הדו"ח המתפרסם בימים אלה, הינו השלישי במספר והוא הוצג לאחרונה בכנס העולמי השני של ה- OIE שעסק בעמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים והתקיים במרקש, מרוקו בסוף אוקטובר 2018.
לסקר ששימש את כתיבת הדו"ח ענו 153 מדינות חברות (מתוך 181 המדינות החברות) ו -2 מדינות שאינן חברות בארגון. 76% (118 מתוך 155 מדינות) סיפקו נתונים כמותיים על היקף השימוש בחומרים אנטי-מיקרוביאליים המיועדים לבעלי חיים.
הדו"ח מצא כי 45 מדינות מתוך 155 שסיפקו נתונים, עדיין משתמשות בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים כזרזי גידול, למרות העובדה כי במדינות רבות בעולם שימוש זה נאסר. מידע נוסף

בריטניה: תכשירים אנטי-מיקרוביאלים ועמידות בבני אדם ובעלי חיים 2013-2017

1 פברואר, 2019 בתחשיב כמות של חומר פעיל למשקל גוף, בין השנים 2013 ל-2017, היתה ירידה של 40% בשימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבעלי חיים מספקי מזון לבני אדם (מ-62 מ"ג/ק"ג ל-37 מ"ג/ק"ג), בבני אדם הירידה היתה מתונה יותר ועמדה על 9% בלבד (מ-135 מ"ג/ק"ג ל-123 מ"ג/ק"ג).
בשנת 2017, 773 טון של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים (חומר פעיל) שווקו לשימוש בעלי חיים ובני אדם. מדובר בירידה של 19% בהשוואה לשנת 2013. בבעלי חיים הירידה היתה של 35% (מ-436 ל-282 טון) ובבני אדם, ירידה של 6% בלבד (מ-521 ל-491 טון). מידע נוסף

בריטניה: יעדים בהתמודדות עם עמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים

25 ינואר, 2019 בריטניה מכריזה על תכנית לאומית 5 שנתית להתמודדות עם העמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים. התוכנית מגדירה ארבעה צעדים מרכזיים להצלחה כדי להגיע למטרות שנקבעו ל-2040. מידע נוסף