גידול אורגני

גידול אורגני

דרישות ומדדים לגידול האורגני

---

ישראל - תקנה

ישראל - תקן הארגון

ארה"ב

שוק משותף

בריטניה

קנדה

IFOAM 2002

רצפה

--

 ----

--

לפחות 1/3 מהמבנה צריך להיות משטח קשה מכוסה ברפד.

השימוש בטפחות- אסור

לפחות 1/2 מהמבנה צריך להיות משטח קשה מכוסה ברפד. השימוש בטפחות מותר בלא יותר ממחצית שטח המבנה

--

--

ציוד

--

 ----

--

--

 

קו מאביס לינארי:

לפחות 2.5 ס"מ/עוף;

טיפניות: 10 עופות לטיפנית.

--

--

מוט עמידה (מטילות)

--

20 ס"מ/מטילה

--

18 ס"מ/מטילה

18 ס"מ/מטילה

--

--

קינון

7/קן או 120 סמ"ר למטילה

6/קן 

--

8 /קן

6/קן

--

--

צפיפות מקסימלית במתחם הסגור

מטילה: 6/מ"ר

פטם: 10/מ"ר

ת.הודו: 4/מ"ר

 5 עופות/מ"ר

--

מטילה: 6/מ"ר

פטם: 10/מ"ר (לא יותר

מ-21 ק"ג/מ"ר)

מטילה: 6/מ"ר

פטם: 10/מ"ר (לא יותר מ-21 ק"ג/מ"ר)

ת. הודו: 2/מ"ר

מטילה: 6/מ"ר

פטם: 10/מ"ר

ת. הודו: 2/מ"ר

--

שטח מרעה

--

 ---

חובה

--

--

--

--

צפיפות מקסימלית במתחם הפתוח

מטילות: 3/מ"ר

פטם: 5/מ"ר

ת. הודו: 2/מ"ר

0.5 מ"ר/עוף 

--

4 מ"ר לפטם / מטילה

10 מ"ר לת. הודו

4-5 מ"ר לברווז

1000 מטילות/10 דונם

2500 פטם/10 דונם

800 ת. הודו/10 דונם

פטם ומטילות:

4/מ"ר

7.2 מ"ר/ת. הודו (מעל 10 שב')

--

אנטיביוטיקה

--

מותרת כפתרון אחרון.  

זמן ההמתנה מוכפל ב-2.

אסור

מותרת כפתרון אחרון.  

זמן ההמתנה מוכפל ב-2.

--

--

מותרת כפתרון אחרון. זמן ההמתנה מוכפל ב-2.

קיטום ---

אסור

 ---  ---  ---  ---  ---