פרסומים

שפעת עופות: אסטרטגיות בקרה ומניעה יעילות

Dr. Jianzhong .Shi et al
6 דצמבר, 2022

מאמר זה פורסם במקור ב- Emerging Microbes & Infections (2022)  | https://doi.org/10.1080/22221751.2022.2155072. זהו מאמר פתוח, המאפשר גישה חופשית ומתפרסם תחת התנאים וההגבלות של רשיון:
Creative Commons Attribution (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).