תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה אוקטובר 2019  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים מרץ 2020  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה מרץ 2020  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה מרץ 2020  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה מרץ 2020  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל מרץ 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו מרץ 2020  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים מרץ 2020  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו מרץ 2020  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו מרץ 2020  הורדה (179.5 Kb)