תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה אוקטובר 2019  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים אוגוסט 2019  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה אוקטובר 2019  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה אוקטובר 2019  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה יולי 2019  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל מאי 2019  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו אוקטובר 2019  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים אוקטובר 2019  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו יולי 2019  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו אוקטובר 2019  הורדה (179.5 Kb)