צור קשר

תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי
הוצאות יצור להקת רביה ספטמבר 2018  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים נובמבר 2018  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה ינואר 2019  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה דצמבר 2018  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה ספטמבר 2018  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל נובמבר 2018  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו ספטמבר 2018  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים ינואר 2019  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו נובמבר 2018  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו ספטמבר 2018  הורדה (179.5 Kb)