תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה יוני 2019  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים מאי 2019  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה יוני 2019  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2019  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה מאי 2019  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל מאי 2019  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו יוני 2019  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים יוני 2019  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו מאי 2019  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו יוני 2019  הורדה (179.5 Kb)