צור קשר

תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי
הוצאות יצור להקת רביה אפריל 2019  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים נובמבר 2018  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה אפריל 2019  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה אפריל 2019  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה ספטמבר 2018  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל נובמבר 2018  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו אפריל 2019  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים אפריל 2019  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו נובמבר 2018  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו אפריל 2019  הורדה (179.5 Kb)