ביצים: מקור

ביצים: מקור

מהו מקור הביצים שרכשנו ?

היום, לא קיימת חובת סימון מקור משק הגידול של להקת ההטלה. למרות זאת, יש תחנות מיון הנוהגות לסמן את קוד המשק ע"ג ביצת המאכל. לדוגמה, תחנות מיון כתנובה ורמות השבים נוהגות לסמן את כל ביצי המאכל הממוינות על ידה בקוד המשק. בד"כ קוד זה מורכב מ-4 ספרות.

כידוע, ישראל מיבאת ביצי מאכל ממדינות שונות ולמרות חוק סימון ביצי יבוא, רק לאחרונה חוק זה נאכף, בעקבות תביעה יצוגית. גם היום ביצי מאכל שמיובאות מחו"ל, אינן מגיעות חתומות כנדרש בחוק וההחתמה נעשית בתחנת המיון בישראל. כיצד נוכל אנחנו הצרכנים לדעת האם הביצה מקורה בארץ או בחו"ל?
בתמונה מטה ניתן להבחין בביצת מאכל שיובאה מטורקיה. האותיות TR הן הסימון המצביע על כך. כדאי לדעת, מה שאחרים מנסים להסתיר מהצרכן.

egg