טפסים

טפסים

בקשה לאישור יצור תרכיב אוטוגני בקשה המופנית ע"י המגדל והרופא המטפל ליצור תרכיב אוטוגני למשק נתון  הורדה (1.7 Mb)
בקשה להיתר להכנסת עופות והפעלת משק בתוקף מ: 21.3.10  הורדה (131.7 Kb)
בקשת היתר למתן טיפול רפואי ללהקה בהסגר יבוא   הורדה (155.9 Kb)
דוח בדיקת פרגיות קלות לביצי מאכל במשק גידול בתוקף מ: 15/08/08  הורדה (351.4 Kb)
דוח התפרצות מחלה במשק עופות דו"ח בעקבות חשד או אבחון מחלה מדבקת  הורדה (41.9 Kb)
היתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה מותנית בהגשת בקשה ואישורה בכתב.  הורדה (34.8 Kb)
טופס הבאת בדיקה למעבדה טופס ובו פרטי הלהקה הנדרש לצורך הבאת בדיקה למעבדה לבריאות העוף  הורדה (162.1 Kb)
תעודה משלוח חומר לבדיקה טופס לבדיקה במכון הווטרינרי  הורדה (103.0 Kb)
תעודת העברת עופות בתוקף מ: 21.3.10  הורדה (59.5 Kb)
תעודת בריאות ליצוא: אימות נתונים הורדה (34.5 Kb)
תעודת בריאות להעברה תעודה המיועדת להעברת עופות ממשק למשק (לדוגמה: פרגיות/הודנים)  הורדה (25.0 Kb)
תעודת בריאות לבעלי כנף המיועדים לשחיטה על פי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) - תש"ך-1960  הורדה (30.4 Kb)