תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה אוקטובר 2019  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים נובמבר 2019  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה נובמבר 2019  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה נובמבר 2019  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה נובמבר 2019  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל נובמבר 2019  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו נובמבר 2019  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים נובמבר 2019  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו נובמבר 2019  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו נובמבר 2019  הורדה (179.5 Kb)