מחלות מדבקות ישראל - 2019

מחלות מדבקות ישראל - 2019

נתוני ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה 2019

19 נובמבר, 2019

ד"ר ענת וייסמן, האפדימיולוגית של מערך בריאות העופות של המועצה לענף הלול, עדכנה בנתוני ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה במסגרת הרצאה אותה נשאה בכנס מדע עופות.

שנה מס' להקות
שנבדקו 
מס' להקות
חיוביות 
% להקות
חיוביות
 
SE SE% ST  ST%
2017 1945 577 29.7 49 2.5 26 1.3
2018 2181 399  18.3  22  1.0  19  0.9 
*2019 1613  360  22.3  30  1.9  19  1.2 

* ינואר-אוקטובר
בממוצע מס' הלהקות שנבדקו בשנת 2019, נופל בכ-11% ממספר הלהקות שנבדקו במהלך 2018 (בשנת 2017 הדיגום נעשה רק בין יוני לדצמבר). שיעור הלהקות החיוביות לסלמונלה כללי מציג עליה קלה, כאשר עליה נצפית גם במספר ושיעור הלהקות החיוביות לסלמונלה אנטריטידיס. שיעור הלהקות החיוביות לסלמונלה אנטריטידיס וטיפימוריום עומד על מעל ל-3%.
ממשק כלובים וגודל להקה של מעל 10,000 מטילות נמצאו כגורמי סיכון לנגיעות בסלמונלה.

 

 

 

מחלות מדבקות - ישראל 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות - ישראל 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016