מחלות מדבקות ישראל - 2019

מחלות מדבקות ישראל - 2019

משרד הבריאות יוצא בהגנה על החלטותיו. משחקי אגו או מקצועיות?

24 יולי, 2019

אירוע הרעלת המזון של פעוטות בשני גני ילדים בגבעת זאב, מתפתח ל"עימות" בין משרד הבריאות למשרד החקלאות המוצא את דרכו לדיווח עיתונאי בדה-מרקר.
לטענת משרד הבריאות, ריצוף הבידוד של הילדים שחלו בסלמונלה אנטריטידיס אינו תואם את הבידוד של החיידק ממשקי ההטלה באשתאול, אלא.. את בידוד החיידק ממשק "יש מעוף".
לכאורה, טוען משרד הבריאות שמקור ההדבקה הוא ככל הנראה ביצי מאכל, "שרידי" האירוע מ"יש מעוף".
ננתח לרגע את המידע העובדתי:
1. בתחקיר משרד הבריאות, לאחר התחלואה בגני הילדים, לא נמצא כל מידע לגבי רכישה של ביצים שמקורם ב "יש מעוף".
2. הביצים האחרונות, שיצאו ממשק "יש מעוף" היו ב-2 ביוני (לאחר מכן המשק היה תחת הסגר ושיווק הביצים ממנו הופסק). דהיינו, התאריך האחרון לשיווק הוא 18 ביוני, תאריך אחרון לצריכה (במקרר הצרכן) הוא 18 ביולי.
3. החולים הראשונים שדווחו בגני הילדים היו ב-28 ביוני, היות והרעלת מזון מסלמונלה מתרחשת בפרקי זמן של שעות, צריכת המזון המזוהם נעשתה ככל הנראה יום קודם, דהיינו ב- 27 ביוני. 
4. תאורטית אפשרי שהספקה מוקדמת של ביצים נעשתה לפני ה-18 ביוני (מועד שיווק אחרון של ביצי "יש מעוף"), אבל בפועל ביצים המסומנות כביצי "יש מעוף" לא סופקו לאותם גנים.
5. גם אם נצא מתוך הנחה, שביצי "יש מעוף", הצליחו להסתנן להספקה לגנים בגבעת זאב, האם ההחלטה של משרד החקלאות לעצור את השיווק של ביצי אביב (משווקת ביצים ממשקי הטלה באשתאול שנמצאו נגועים בחיידק הסלמונלה אנטריטידיס), עד קבלת המידע המקצועי המלא היתה נכונה? בהחלט!
ההחלטה לעצור את שיווק הביצים שמקורם ממשקים נגועים בחיידק הסלמונלה אנטריטידיס בישוב אשתאול, מהחשש שאלה מעורבות באירוע הרעלת מזון, חייב התערבות מקצועית ועצירה של המשך השיווק עד הבהרת התמונה האפידמיולוגית.
עד קבלת התשובות המלאות, לא היתה בידי איש, לא במשרד החקלאות ולא במשרד הבריאות הידיעה הברורה לגבי מקור הזיהום. הידיעה הקיימת היום בידי משרד הבריאות, דומה להימור שהצליח, אבל על בריאות הציבור אין מהמרים. אולי במשרד הבריאות זה אחרת.


על הסיכון שבהפצת ביצי מאכל נגועות בסלמונלה אנטריטידיס, ניתן ללמוד מהתפרצות נרחבת בגני ילדים ובתי אבות שהתרחשה בישראל בסוף 2017.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות ישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות - ישראל 2018