מחלות מדבקות ישראל - 2019

מחלות מדבקות ישראל - 2019

עליה בולטת של זן סלמונלה חדש בבני אדם ובעופות

2 יוני, 2019

בחודש ינואר 2019, 27.3% מכלל הבידודים שנשלחו ממעבדות הניטור (בבני אדם), למעבדה המרכזית בירושלים היו Salmonella Virginia ו-22.7% היו סלמונלה אנטריטידיס.
בדיקה מקבילה לגבי נפיצות זני הסלמונלה בעופות, מצאה שזן ה- Salmonella Virginia עלה חדות גם בענף העופות.
סלמונלה אינפנטיס למרות ירידה יחסית ממשיך להיות אחד הזנים הבולטים המבודד בשנת 2018 מבני אדם בישראל.

 

זן הסלמונלה Virginia והזן Muenchen, דומים מאד במופע האנטיגני שלהם ולכן נהוג לכלול אותם בהתייחסות משותפת.

Other

Flagellar (H) antigen

Somatic (O) antigen

Type

Phase 1

Phase 2

 

d

1,2

8

Virginia

[Z67]

d

1,2

6,8 Muenchen

O:6,8 (מוגדרת C2) והקבוצה O:8 (מוגדרת C3), נבדלות רק בנוכחות או אי-נוכחות של הפקטור O:6 ונהוג לכלול אותן תחת קבוצה אחת O:8.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות ישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018